Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/463
Τίτλος: Διερεύνηση των γεωργικών εκπαιδευτικών αναγκών για τη δυναμική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης: η περίπτωση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Συγγραφείς: Emmanouilidou, Maria
Antonopoulou, Stavroula
Bizmpiroulas, Athanasios
Rotsios, Konstantinos
Vergos, Evangelos
Εμμανουηλίδου, Μαρία
Αντωνοπούλου, Σταυρούλα
Μπιζμπιρούλας, Αθανάσιος
Ρότσιος, Κωνσταντίνος
Βέργος, Ευάγγελος
Θέματα LC: Adult education
Εκπαίδευση ενηλίκων
Agriculture - Economic aspects - Greece
Γεωργία - Οικονομικά θέματα - Ελλάδα
Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικές ανάγκες γεωργών
Προδιαγραφές κατάρτισης
Ύφεση
Ημερομηνία Έκδοσης: 2016
Εκδότης: Εκδ. Γράφημα
Επιτομή: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού που ασχολείται στον πρωτογενή τομέα σε περίοδο ύφεσης, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσμού έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρείται μεταξύ άλλων, μείωση της ηλικίας των απασχολουμένων και βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, καθώς αρκετοί νέοι πλέον στρέφονται στη γεωργία προκειμένου να βρουν διέξοδο, δεδομένων των μειωμένων ευκαιριών στους άλλους τομείς σε περίοδο έντονης ύφεσης που πλήττει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η ελληνική γεωργία όμως σήμερα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που δημιουργεί η ύφεση, απαιτεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και μορφών οργάνωσης, την εύρεση άμεσων λύσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αγροτικό χώρο, ζητήματα τα οποία απαιτούν την επικαιροποίηση των γνώσεων των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει γραφήματα.
Βιβλιογραφία : σελ. 478-480.
Έκταση: 13 σελίδες
Τύπος: Conference Paper
Συσχέτιση (Μέρος του): Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο "Ο ρόλος του αγροτικού τομέα σητν παρούσα κρίση"
Κατάσταση Δημοσίευσης: Published
URI: http://etagro.gr/wp-content/uploads/2017/02/13-proceedings.pdf
http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/463
Αναφορά: Εμμανουηλίδου, Μ, Αντωνοπούλου, Σ, Μπιζμπιρούλας, Α, Ρότσιος, Κ, & Βέργος, Ε 2016, 'Διερεύνηση των γεωργικών εκπαιδευτικών αναγκών για τη δυναμική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης: η περίπτωση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης', σε Α. Κουτσούρης, Κ. Τσιμπούκας, και Μ. Παρταλίδου (επιμ.), 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας "Ο Ρόλος του Αγροτικού Τομέα στην Παρούσα Κρίση", Πρακτικά, Αθήνα, 21 - 22 Νοεμβρίου 2014.
Δικαιώματα: Open Access
Attribution 4.0 International
Γλώσσα: el
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Παρουσιάσεις σε συνέδρια/ημερίδεςΑυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons