Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/314
Τίτλος: Consumers' preferences for organic products
Συγγραφείς: Tastsidou, Styliani
Θέματα LC: Academic theses
Consumers' preferences
Natural foods
Food habits
Consumer behavior
Λέξεις-Κλειδιά: Consumer behavior
Organic food
Consumers' preferences
Ημερομηνία Έκδοσης: Ιου-2019
Εκδότης: Perrotis College
Cardiff Metropolitan University
Επιτομή: Nowadays, organic products have become more and more popular, becoming the first choice in consumers' preferences. This is due to the uncertainty consumers have of what they eat, the concern about whether what they eat is healthy, seeking for taste and quality in food, as well as the desire and the need to keep the environment unpolluted. The purpose of this research is to investigate mainly the profile of consumers of organic products and consumers, who do not purchase organic products. In the survey participated 150 food consumers in the Prefecture of Thessaloniki, which were ultimately divided into two categories: 1) Non-consumers of organic food and 2) Organic food consumers. Consumers submitted their views on organic products, which were captured using a questionnaire specifically drawn up for this research. The present study attempts to use the methods of Data Analysis Methods to highlight the profile of consumers who purchase or not organic food with regard to their attitudes.
Περιγραφή: Includes bibliographical references, illustrations and charts.
MSc in Marketing for the Agro-Food Sector
Έκταση: 111 pages
Τύπος: Thesis
Κατάσταση Δημοσίευσης: Not published
URI: http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/314
Αποθετήριο: 'George and Charlotte Draper' Information and Media Hub
Δικαιώματα: All rights reserved
Attribution-NonCommercial 4.0 International
Γλώσσα: en
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Διπλωματικές εργασίες

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία που να συσχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons