Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/312
Τίτλος: Challenges that consumers face when buing food/drink products online
Συγγραφείς: Sazdova, Doris
Επιβλέποντες: Misirlis, Nikolaos
Krystallis, Athanasios
Θέματα LC: Academic theses
Food habits
Electronic commerce
Branding (Marketing)
Λέξεις-Κλειδιά: Online grocery
e-commerce
Online customers
Digital marketing
Challenges
Food-products
Web-site
Services
Quality
Habits
Perceptions
Online experience
Intention
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019
Εκδότης: Perrotis College
Cardiff Metropolitan University
Επιτομή: The thesis allows its theoretical and practical application in further research by the academic public. At the same time, the thesis represents a database of relevant information regarding to the e-commerce (with particular focus to the online grocery) that can be useful for customers but for companies and society in whole. This research aims at identifying online sales of food and beverages in the Balkans, as well as analyzing the challenges that consumers face with. Primary data of the thesis is based on a comparative research among Greece and North Macedonia, provided by a survey with completed online and in-person questionnaire.All finding results are presented in numerical form including tools such as SPSS and Excel, through a range of charts and graphs with perceived an overall correlation, ratio, interval and value based on its quantitative analysis. As a secondary source in this research, data obtained through a range of international organizations, agencies, bodies, authorities is presented in a form of specific technical and trade reports, analyzes, publications and articles. The attitudes of the academic public dealing with digital marketing worldwide have also been taken into consideration. Hence, the originality of the thesis is reflected in updated and relevant data gained through the survey, regarding Balkans consumers' experiences, towards online grocery.
Περιγραφή: MSc in Marketing for the Agro-Food Sector
Includes bibliographical references, illustrations and charts.
Έκταση: 84 pages
Τύπος: Thesis
Κατάσταση Δημοσίευσης: not published
URI: http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/312
Αποθετήριο: 'George and Charlotte Draper' Information and Media Hub
Δικαιώματα: All rights reserved
Attribution-NonCommercial 4.0 International
Γλώσσα: en
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Διπλωματικές εργασίες

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία που να συσχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons